جدیدترین مطالب


4991 بازدید
بازدید : 4991 بازدید
دانلود رمان ایست قلبی نویسنده: مقصوده بخشنده ژانر: عاشقانه تعداد صفحات: 292 مقدمه: سخت است که درست در بهترین شب زندگیت همراه ابدیت غیب شود، آرام عروس داستان که درست در شب عروسیش داماد ناپدید می شود. در راستای همین اتفاقات تلخ آرام اسراری را در رابطه با امیر متوجه […]