جدیدترین مطالب


3014 بازدید
بازدید : 3014 بازدید
دانلود رمان مثل قهوه تلخ تلخ نویسنده: lord of fear ژانر: اجتماعی مقدمه: مرد از فشار زندگی پشت ماشین نشسته بود و بی هدف رانندگی می کرد و ناسزا بار آن زندگی بی در و پیکر می کرد. حال اسفناکی داشت، چشمانش گویی جایی را نمی دید که دختر دست […]