جدیدترین مطالب


1911 بازدید
بازدید : 1911 بازدید
دانلود رمان تکیه گاه این رمان حذف شد! نویسنده: سالی (س.ش) ژانر: عاشقانه تعداد صفحات: 330 خلاصه: از شر این زندگی راحت می شم، امّا مامان همیشه میگفت حتی توی بدترین لحظهها هم باید ادامه بدم !آخ مامان چرا اینقدر زود تنهایم گذاشتی و رفتی؟ ! مگه همیشه نمیگفتی تا […]

1284 بازدید
بازدید : 1284 بازدید
دانلود رمان آخرین شعله شمع این رمان حذف شد!  نویسنده: پ.غفاری ژانر: عاشقانه مقدمه: برای مخارج خودش و خواهر مجبور به کلیه فروشی می شود، قصد داشت با پولش خونه ای دست و پا کند و از شر کنایه های پسردایی و سربار بودن برای زندایی مهربانش راحت شود. مستقل […]