دانلود کتاب بی بال پریدن

نویسنده: قیصر امین پور

ژانر: اجتماعی

بخشی از کتاب:

بعضی از آدم ها جلد زرکوب دارند. بعضی جلد سخت و ضخیم و بعضی جلد نازک. بعضی
سیمی و فنری هستند. بعضی اصلا جلد ندارند .
بعضی از آدم ها با کاغذ کاهی چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی .
بعضی از آدم ها ترجمه شده اند .
بعضی از آدم ها تجدید چاپ می شوند و بعضی از آدم ها فتوکپی یا رونوشت آدم های
دیگرند .
بعضی از آدم ها با حروف سیاه چاپ می شوند و بعضی از آدم ها صفحات رنگی دارند .
بعضی از آدم ها عنوان و تیتر دارند. فهرست دارند و روی پیشانی بعضی آدم ها نوشته اند :
حق هرگونه استفاده ممنوع و محفوظ است .
بعضی از آدم ها قیمت روی جلددارند. بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش می
سر ند و بعضی از آدم ها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند .
بعضی از آدم ها را باید جلد گرفت، بعضی از آدم ها جیبی هستند و می شود آن ها را توی
جیب گذاشت، بعضی از آدم ها را می توان در کیف مدرسه گذاشت .
بعضی از آدم ها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته می شوند. بعضی از آدم ها فقط جدول و
سرگرمی و معما دارند و بعضی از آدم ها فقط معلومات عمومی هستند .
بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند و بعضی از آدم ها غلط چاپی دارند. بعضی از آدم ها
زیادی غلط دارند و بعضی غلط های زیادی !
از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدم ها باید جریمه نوشت. و با
بعضی از آدم ها هیچ وقت تکلیف ما روشن نیست .
بعضی از آدم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آن را بفهمیم و بعضی از آدم ها را باید
نخوانده دور انداخت

پیشنهاد ماه رمان:

دانلود رمان نامقدس

دانلود رمان هردو باختیم

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان مثل قهوه تلخ تلخ
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود کتاب بی بال پریدن
5 از 1 رای
,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!