ماه رمان | دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه

دانلود رمان یک عشق لایتناهی

نویسنده: ali.m.z

ژانر: پلیسی، معمایی، عاشقانه

تعداد صفحات: 107

بخشی از داستان:

اف ػّؿ اهیـ ؿّ ػیؼم کَ ؿّی ٌٍؼلی ًینتَ تْػ ّ مـه ؿّ تیی ػّتا ػمت ُاه
. گـکتَ تْػ
.. عْػم ؿّ تِو ؿماًؼم ّ ػمتن ؿّ ؿّی ىاًَ اه گؾاىتن
. کَ تا ػزلَ مـه ؿا تاال اّؿػ ّ ًگاُو ؿا تَ هی ػّعت
تا لضی ًگـاًی افه پـمیؼم : ػکتـ چی گلت ؟
. تا ٍؼای گـکتَ ای گلت : ػکتـ گلت اکنیژى کاکی تَ هـقه ًـمیؼٍ
عه ؟
…ؿکتَ تْ کوا
.تا ایی کلوَ هلثن اف تپو اینتاػ
. ّ کؤ یک رولَ تْ هـقم تکـاؿ هییؼ
…ؿکتَ تْ کوا
… ؿکتَ تْ کوا
…ؿکتَ تْ کوا
. ػیگَ ُیچی ًوییٌیؼم
. ّ ًلـتن ًنثت تَ مْؿًا ػؿ ػؿًّن ٓـیاى هیکـػ
. تا ػَثاًیت اف اهیـ ػّؿ ىؼم
. تا ػزلَ اف تیواؿمتاى فػم تیـّى
. ػیگَ ًویتًْنتن صتی تـای یک لضظَ ُن هضیطو ؿا تضول کٌن

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان فصل بادبادک ها برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان شاه شطرنج برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه

خواندن
دانلود رمان ملکه ی عشق برای کامپیوتر و اندروید
لینک کوتاه مطلب:
نظرات

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

مطالب پر لایک
 • مطلبی وجود ندارد !
درباره سایت
توضیح کوتاه درباره سایت
آخرین نظرات
 • adminسلام فایل رمان به ایمیل شما ارسال شد....
 • ساراسلام من مبلغ پرداخت کردم ولی برام دانلود نشده...
 • ناشناسچه قدر زیبا ایکاش شهلا و استاد شاهرخی با هم عروسی میکردن خیلی بده آدمو بذارن تو...
 • Fateme mohammadiسلام دریا جان رمانت خیلی عالی بود بهتر از این نمیشد ولی حیف شد عشق تو با شایان ا...
 • کریمیادامش کجاس...
 • atefehچطور میشه دانلود کرد?...
 • فاطمهعالی...
 • یکتاعالی...
 • م.هتنکس...
 • سرمان ننویسی بهتره.مزخرف...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " ماه رمان | دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.