دانلود رمان چشم آهویی من

این رمان حذف شد.

نویسنده: مریم882

ژانر: عاشقانه، اجتماعی

تعداد صفحات: 100

بخشی از داستان:

ماشین روگوشه ای پارک کردوبعدازاینکه کاله سوشرتش وگذاشت رفت تومغازه،صدای زنگ
گوشیم که بلندشد از توکیفم درآوردم اسم وحشی روصفحه چشمک میزد با هیجان جواب دادم-
خیلی عجله داری واسه گرفتن جواب؟
-خیلی عجله دارم واسه تالفی کاره دیشبت!
-الزم به تالفی نیست خودم واست یه سوپرایزبزرگ دارم!
-کجایی؟
-نزدیک خونه..
-بابات رفته حموم همین که اومدی یه راست میای تواتاقم..
-عاشقتم !
صداش برای چندثانیه قطع شد-گوشی دستته دارینوش؟
-آره…
-کاری نداری عزیزم؟
-نه..
-خدافظ !
-مواظب باش!
-مواظب چی؟
-هرچی که هست خدافظ!
چقدرمغروری تودارینوش چه قدر!!! آب پرتغالی داددستمواستارت زد..
-بخور از دهن نیفته…
-زحمت نمی کشیدید!
-خیلی تعارفی هستی، دوست ندارم…بی تعارف باش بامن ،راحتتت !
واقعا خوشمزه بود انگار مزش باجاهای دیگه فرق داشت……….
_خوشمزه است؟..
_اهوم ولی یکم سرگیجه دارم..
_می خوای بریم بیمارستان؟..
نه خوب میشم……………..!
)دارینوش(

این رمان حذف شد.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان نورا برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان بگذار پناهت باشم برای کامپیوتر و اندروید

 

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان سیزده هشتادونه برای کامپیوتر و اندروید
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان چشم آهویی من برای کامپیوتر و اندروید
5 از 2 رای
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!