دانلود رمان پسر بسیجی دختر تگزاسی( جلد دوم)

نویسنده: نازی m

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 66

بخشی از داستان:

پویا(..بخاری روروشن کردم صورتمو کنار بخاری بردم تایکم داغ شه صدای ایفون در امد سریع بخاری رو خاموش کردم
ودگمه ایفونو زدم خودشه داره میاد داخل ..

( سارا(..نمیدونم چطوری خودمو اینجا رسوندم خودمم نمیدونم چرا هولم دروکه باز کرد سریع رفتم پیشش گفتم چیشده
خوبین حالتون خوبه صورتش قرمز شده موهاش ازعرق کردن به پیشونیش چسبیده بود گفتم بیابریم بیمارستان که
بامخالفتش روبرو شدم چقد لجباز بود خیلی خب بیا تواتاقت استراحت کن الان میام رفتم اشپزخونش براش سوپ درست
کنم …

(پویا(..اگه میرفتم بیمارستان لو میرفتم لجبازی کردم الان یک ساعت رفته اشپزخونه صدای پاشو شنیدم یکم چشمامو
خمار کردم مثلا حالم خیلی خرابه …

( سارا(..وقتی امدم دلم براش سوخت دارم سوپ تودهنش میزارم همه سوپو خورد به ساعت نگاه کردم نمیشه برم اونو
تواین وضع تنها بزارم به سعید زنگ زدم گفتم نمیتونم امروز بیام یهو صدای پویا امد …

( پویا(..باید نقشمو کامل کنم باچشمای بسته بلند گفتم عزیزم کجای فکرکنم سعید شنید ..

( سارا(.من مات بودم الان چی دارم بگم این پسرم ازتبش داره هذیون میگه اون سعیدم گفت مزاحمت نمیشم قطع کردوا
مردم طلبکارن هاابهش نگاه کردم باپشت دستم به پیشونیش دست زدم که حس کردم یک لحظه لرزید …
.:
( پویا(..وقتی بلند گفتم عزیزم سکوت همه جارو پرکرده بود فکرکنم سعیدبدون خداحافظی قطع کرداخه نشنیدم
ساراخداحافظی کنه کارم عالی بودیهو بادست زدن سارابه پیشونیم نمیدونم چرالرزیدم فقط من نلرزیدم قلبمم لرزید
چجوری بهش بگم من عاشقت شدم خدایا بهم کمک کن یک قدرتی بده تابهش بگم دیگه داشتم بیتاب میشدم چشمامو
باز کردم بهش زول زدم چقد دلم میخواد این دخترو بغل کنم حواسش بهم نبود انگارتوافکارش غرق شده بود ازفرصت
استفاده کردم تامیتونستم نگاهش کردم تااینکه قافلگیرم کرد …

خواندن
دانلود رمان قبل از شروع برای کامپیوتر و اندروید

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان هیچ وقت دیر نیست برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان طلوع عشق برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان پسر بسیجی دختر تگزاسی 2 برای کامپیوتر و اندروید
4.6 از 5 رای
,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!