دانلود رمان پری دریایی

این رمان حذف شد!

نویسنده: فرشاد لوزعی

ژانر: عاشقانه، اجتماعی

تعداد صفحات: 360

بخشی از داستان:

باصدای مامان، گردن خشک شده ام رو به طرف در خونه برگردوندم. – دریا … دریا …دریا. آب دهانم رو به سختی فرو خوردم و جواب دادم. – بله… مامان . – حواست کجاست دختر ؟خیس شدی …االن سرما می خوری… مگه باران شدت گرفته بود که من سرما بخورم. سرم رو بلند کردم که از شدت باران مطمعا بشم که با حرکت دست نیما جا خوردم. با حرکات دست، داشت یک چیزی بهم می فهموند! ولی متوجه نمی شدم. همون لحظه مامان دادش رفت هوا. – دریا مگه با تو نیستم…االن سرما می خوری . از سر و صورتم آب می چکید. خنگی بودم که همتا نداشتم. بلند شدم وفورا رفتم داخل. شالم رو از سرم باز کردم. – دختر تو بزرگ هم شدی و دست از حرص دادن من نکشیدی. شالم رو به طرف لباسشویی بردم و گفتم: مامان جان، خودت می گی بزرگ شدی… پس چرا مثل بچه ها باهام رفتار می کنی! هوا خوبه سرد که نیست شما داد و غال راه انداختی. پشت سرم با حرص و جوش اومد به طرف رخکن حمام، که لباس شویی اونجا قرار داشت.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان گل مریم من برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان اسارت نگاه برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان سیاه بازی برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان پری دریایی برای کامپیوتر و اندروید
3.29 از 17 رای
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!