دانلود رمان پایگاه ویژه(جلد دوم)

این رمان حذف شد!

نویسنده: سارا هاشمی

ژانر: پلیسی، معمایی، عاشقانه

تعداد صفحات: 1171

بخشی از داستان:

با صدای بلند خنده ی سهند، سعید هم از آشپزخانه بیرون آمد:
-حاج رضا جوک می گی بلند تر بگو دور هم بخندیم !
حاج رضا با آهی که کشید، دست روی پای سهند گذاشت:
-واال جوک رو این پسرت تعریف کرد، خودشم خندید !
با صدا زدن نرگس، دوباره سعید وارد اشپزخانه شد و سهند کنار گوش حاج رضا زمزمه کرد:
-خوش می گذره ها! یه مسافرت مجردی دو نفره ی توپ !
-مطمئنی؟
-آره صد در صد! به شما که نمی تونم کلک بزنم! اصل ماجرا همینه و بس ….
-فرع ماجرا؟
سهند از دسته ی مبل گرفت و آهسته ایستاد:
-یه کم از این جا دور بشم … بی حوصله و عصبی ام… شاید آب و هوام عوض شه، حالمم یه
تغییری کنه! اگر موافقی، خودت به دخترت بگو و اجازه بگیر! فردا صبح اول وقت بریم !
چشمکی زد و به سمت طبقه ی باال حرکت کرد. سعید، با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و
خواست بماند، اما سهند ادامه داد تا به اتاقش برگردد. درد نقطه ای کشنده میان مهره های
کمرش، ساخته بود و نمی خواست، خانواده اش، از میان چین های افتاده روی پیشانی اش، پی
به دردی که می کشد ببرند. بهانه ی تنهایی و استراحت، فرصت خوبی برای آرامش دوباره بود.
کاری که این مدت، همیشه انجام داده بود و شاید تا مدت ها هم باید به همین شیوه عمل می
کرد

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان چشم آهویی من برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان نیاز عاشقی برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان رز مشکی برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان پایگاه ویژه(جلد دوم) برای کامپیوتر و اندروید
4.11 از 9 رای
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!