دانلود رمان وهم مطلق

—-**دانلود رمان وهم مطلق**—-

—-✿❀  نویسنده: یهدا رضایی (یگانه)  ❀✿—-

—-✿❀ژانر: عاشقانه ❀✿—-

—✿❀تعداد صفحات: ❀✿—

—-✿❀خلاصه❀✿—-

افروز میسوزد در آتش که مردش به پا کرده. به بی تفاوتی مطلقی میرسد و خوشبختی را در پایان زندگی میبیند اما بعد از تمام تاریکیها روشناییست، روشنایی که حاصل صبر است و بردباری..

—-✿❀ بخشی از رمان وهم مطلق ❀✿—-

فارغبال و آرام خند یدم.-مامان چرا هر چ یم ی شهکاسه کوزه ها رو سر این شوهر بدبخت من می شکنی؟نه همه چی مرتبه! شما خوبی؟بابا چطوره؟ افشین؟-همه خوبیم عزیزدلم، خب همه آتیش هااز گور همین شوهر بی دین و ایمونتو بلند می شهوگر نه چرا دخترم نبای د تو خواستگاریپسرم باشه؟ دستیبه گیسوانمکشیدمو به پشت گوش هدایتشانکردم.-بحث سر س یانیستمامان، بحث سر فرقی ه که بین بچه هاتون م ی ذارین. شما بینمن و افشان اون رو انتخاب کردی ن. خودتون هم بهتر از هر کسیمی دونی نتو دعوای اون روز س یابی تقصیر بود؛ بهرام نیش زد. س یاهم مرده خب ، غرور داره. نم یشد که مثل ماست بشینه،نگاه کنه و…صدایعصبیافشان میان حرفم پرید :-به به، می بینمخوب داری از اون شوهر فاسدت دفاع می کنیافروز خانم . به قول ش یدا همون س یاواسه توئه احمق خوبه. فقط برایخانواده ٔخودت زبونداری. تو سری خور بدبخت. بشینو ببین دو روز بعدم یک یبهتر از تو رو میارهبه جات و تو هم باید خدمت اون رو بکنی ،احمق سادهلوح. صدایفریاد ضعیفمادر را م یشنیدماما تمام ذهنم معطوف به کلمات تلخ خواهرم بود، خواهری که دشمن وار دشنه بر قلبم فرو می کردو خنجر بر دلم م ی زد.

بیسخن تنها اشک می ریختم.لحظه ایبعد، باز صدایآرام مادر در گوشم طنین انداخت.-افروز، دخترم خوبی؟ چکار کنم من از دست اینفتنه؟ ی هوگوش ی رو از دستم کشید مادر. به دل نگ یریامی دونی که تو دلش هیچینیست. می خواهیمبری مواسه نوعروسمون خرید کن یم. گفتیم تو هم باش ی،هفته ٔبعد نامزدیشونه م .ی شنویمادر؟ افروز جان؟*پیراهنسفید و تور زیبا را برتن هستیپوشاندم و خطاب به س یاوش گفتم: -یعنی چینمیای ؟تو نر یخب منم نمی رمدیگه .پلکبست و سر به پشتی مبل تکیه داد

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان مرتاض عشق اثر نسترن رضوانی(نلیا) PDF با لینک مستقیم
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان وهم مطلق برای کامپیوتر و اندروید
4.14 از 7 رای
,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!