دانلود رمان نفوذی

این رمان حذف شد!

نویسنده: نیایش یوسفی

ژانر: عاشقانه، پلیسی

تعداد صفحات: 249

بخشی از داستان:

آره خب، من هم محترمانه ردش کردم، کیک شکلاتی که با عشق درخواستش رو روش نوشته بود بلند
کردم و کوبیدم تو فرق سرش. خودش غشغش خندید و با خنده ادامه داد : – وای بچهها کل کافی شاپ از خنده مثل بمب منفجر شد. قیافهی اون پیر پسر هم دیدن داشت،
با چشمهای وزغیاش، ناباور به حلقهی تو دستش نگاه میکرد . من و بهار با چشمهای گرد شده نگاهش کردیم ! این دختر هیچ وقت درست بشو نیست، بدبخت سلطانی! دلم براش سوخت، عاشق کی شده بود ! صدای فرهاد مدنی رییس شرکت، باعث شد هول زده از روی صندلیهامون بلند بشیم . – چه خبره اینجا؟ نگاهش رو سمت آیسو کشید : – خانم جعفری یه پیشنهاد دارم برات، هیچ وقت بلند نخند چون خندههای جیرجیرکیت بدجور رو مخ رژه
میره. با تاسف سری تکون داد و زیر لب طوری که بشنویم ادامه داد : خاک بر سر سلطانی که سوژهی
خندهی یه علف بچه نشه ! بعد سمت من برگشت : – خانم فدایی، لطفا پروندههای شرکت شمس رو برام بیار تو اتاق . شما هم برگردید سر کارتون و دوباره به اتاقش برگشت . آیسو با چشمهای گشاد شده سمت بهار برگشت . – بهار من خندههام رو مخه؟! من صدام جیرجیرکیه؟ ! – نه عزیزم، اتفاقا خندههات خیلی هم شیرینه . درحالی که داشتم پروندهها رو برمیداشتم گفتم : – آره واقعا خیلی شیرینه؛ ولی زیادیش دل میزنه. آیسو خانم، سلطانیِ بیچاره فقط ابراز علاقه کرد، نوع
برخوردت خیلی بیادبانه بود و بدون اینکه منتظر جوابش بمونم بلند شدم . چند ضربه به در زدم و وارد اتاق شدم و پروندهها روروی میز گذاشتم . – بفرمایید این هم پروندههایی که خواسته بودید . یکی از پروندهها رو برداشت و با دقت بررسیش کرد .

خواندن
دانلود رمان پریشان برای کامپیوتر و اندروید

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان شیفت خون آشام برای کامپیوتر و اندروید

دانلود بیداری خون آشام برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان نفوذی برای کامپیوتر و اندروید
4.62 از 13 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!