دانلود رمان مهمان زندگی

این رمان حذف شد.

نویسنده: فرشته ملک زاده

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 771

بخشی از داستان:

آره آرمین پسر خوب و فهمیده ایه و من فکر میکنم تنها کسی که واقعا لیاقت تو رو داشته
باشه همین آرمینه
دست پدرش را بوسید و گفت:
– من میرم بیرون تا شما استراحت کنید
– برو دخترم و راحت فکرهات وبکن مطمئن باش جوابت هر چی باشه من از توحمایت میکنم و
نگران هیچی هم نباش. نگاهی با مهربانی به پدرش انداخت با اینکه مطمئن بود حرف دل پدرش
چیز دیگریست لبخندی به رویش زد و اتاق را ترک کرد .
تمام شب را در رختخواب غلت زد و از این پهلو به آن پهلو شد؛چه شبی سخت و پر استرس را
پشت سر می گذاشت ،دم دمهای صبح بود که از خستگی چشمهایش به روی هم افتاد وبه
خواب رفت.
*************
نگاهی به ساعتش انداخت هنوز ده دقیقه به شش مانده بود سرعت قدم هایش را بیشتر کرد
نمی خواست بعد از آرمین برسد و غرغرهایش را تحمل کند شاید هم قصد داشت آدم نکته بین
و دقیقی به نظر بیاید .وقتی وارد کافی شاپ شد نگاهش را سریع روی همه میزها چرخاند ، اثری
ازآرمین نبود پشت یکی از میزهای مشرف به در ورودی نشست میخواست آرمین در بدو ورودش
به راحتی اورا ببیند.
پیشخدمت کنارش ایستاد و با احترام به او خوش آمد گفت :با صدای ضعیفی تشکر کرد و
درخواست لیوان آبی کرد . خیلی سریع لیوان خنک آب روی میز قرار گرفت .هنوز جرعه ای از اب
ننوشیده بود که قامت بلند و استوار آرمین با گردنی افراشته وجدی در چارچوب در ظاهر شد ،
چقدر آن تایم و دقیق بود حتی یک دقیقه هم دیر نکرده بود،به راحتی او را یافت وبا قدمهایی پر
اقتدار و با صالبت به طرفش گام برداشت .
قیافه اش در تی شرت سفید چسبان با کت و شلوار اسپرت مشکی جذابتراز همیشه شده بود
.لبخندی از رضایت روی لبش نشست اوهمیشه دکتر مشایخ را در لباس رسمی دیده بود حتی
شب خواستگاری هم کت و شلوار رسمی پوشیده بود و اینک جایی که اولین قرارشان شکل
میگرفت او در هیبتی جذاب ومنحصر بفرد ظاهر شده بود .تپش قلبش هر لحظه بیشتر میشد
واو قادر به کنترلش نبود .وقتی کنار میزش رسید بدون توقف ارام زمزمه کرد :
-دنبال من بیا

این رمان حذف شد.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان تاریخ بلریان برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان من دخترم برای کامپیوتر و اندروید

 

خواندن
دانلود رمان بارانی از جنس طوفان برای کامپیوتر و اندروید
دانلود رمان عاشقانه
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان مهمان زندگی برای کامپیوتر و اندروید
4.23 از 26 رای
,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!