دانلود رمان من دخترم

این رمان حذف شد!

نویسنده: farzane-sgs

ژانر: اجتماعی، درام، تراژدی

تعداد صفحات: 197

بخشی از داستان:

وای داره گریه میکنه-
عر-
!پاشو آبرومونو بردی-
:هومن داد زد
!خفه شین-
که منم جا خوردم و با دقت بهش نگاه کردم که سرش پایین بود. شلوارم رو داد بال تا
.ببینه چیشده. همینطور نشسنه بودم رو زمین، به پاهام نگاه کردم
!وای موهای پام هنوز در نیومدن! نه! داره خون میاد! به شدت ازخون میترسیدم
.دستام رو گذاشتم رو چشمام و صورتم رو چرخوندم
ازخون میترسی؟-
!نهخیر درد میکنه بفهم-
همه زدن زیر خنده، اومدم بلند شم که پام گرفت و دوباره افتادم هومن زد رو سرم و
:گفت
.بشین بچه باید ببندیمش برات تازه در رفته-
سهراب اومد جلو
.کارخودمه-
چی؟! یه قدم دیگه جلو بیای دو تا پاهت رو از تنت جدا میکنم میزارم جا-
!چشمات

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان خاطرات رفتنت برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان پری دریایی برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان ما سه نفر برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!