دانلود رمان فراموشی مادر بزرگ

این رمان حذف شد.

نویسنده: روشنک.ا

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 326

بخشی از داستان:

دور گوجه چرخیدم و پس از فرستادن یک صلوات برای زیبایی و جذابیت بینظیرش، نگاهم را از تمام زوایا رویش
چرخاندم. پس از آنکه دو دور سیصد و شصت درجه دور آن چرخیدم، لبخندی بر لبم جان گرفت و گفتم: – فردا
خودم و خودت تنهایی میریم شمال، صفا .
بوسی برایش فرستادم و راهی خانه شدم. پس از بالا رفتن از سی و دو پلهی بلند بالاخره به خانه رسیدم و همچنان
که نفس نفس میزدم زنگ در را زدم. پس از چند دقیقه مامان در حالیکه غرولند میکرد در را باز کرد .
– دخترهی بی فکر! چند بار باید بهت بگم تا این وقت شب بیرون نباش؟ !
قبل از من صدای بابا در جوابش بر آمد :
– تازه ساعت ده شبه خانوم! با ماشین هم رفته بود همین کارواش نزدیک خونه .
مامان نوچ نوچی کرد و با حسرت گفت :
– مرد هم مردهای قدیم .
پوفی کشیدم و گفتم :
– مامان من باید بخوابم که فردا صبح زود بلند شم برم تا جاده شلوغ نشده .
از جلویم کنار رفت و زیر ل**ب غ ر ید :
– اینجا خیلی از پس خودت برمیای که میخوای بری توی یک روستای دور افتاده از یک پیرزنم مراقبت کنی .
یک قدم جلوتر رفتم و آهسته کنار گوشش گفتم :
-محض یادآوری باید بگم مادربزرگ کارگر داره .
بی آنکه منتظر جوابش بمانم از او فاصله گرفتم و با صدای به نسبت بلندی گفتم :
– خب من میرم بخوابم. شب به خیر .
راهی اتاقم شدم و در راه گرهی روسریام را شل کردم و آن را درآوردم. با آنکه از شدت خواب آلودگی حس و حال
درآوردن مانتویم را نداشتم، بر بسط سلولهای نشیمنگاه گرام غلبه کردم و لباس عوض کردم .
دستی روی تاپ قرمز رنگم که طرح برجستهی یک کیتی سفیدرنگ رویش داشت، کشیدم و گفتم :
– آه تو هنوزم نرمی عزیزم .
با آنکه این تاپ را از دوران طفولیت داشتهام ولی چون عمویم از فرنگستان برایم آورده بود، هنوز آن را میپوشم
و جالب است که طوری نو مانده که هر کس آن را میبیند فکر میکند تازه در کارخانه تولید شده و به دست من
رسیده است .
خمیازهای کشیدم و خودم را روی تخت پرت کردم. صدای پرت شدنم بر تخت به قدری بلند بود که مامان از پذیرایی
با صدای بلند گفت

این رمان حذف شد.

پیشنهاد سایت ماه  رمان:

دانلود رمان جسمی دیگر در بطن عشقم برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان روزهای تلخ من برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان شرورهای دوست داشتنی اثر PDF ,Fateme cha با لینک مستقیم
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان فراموشی مادر بزرگ برای کامپیوتر و اندروید
5 از 1 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!