• دسته بندی :
  • دی ۱۱, ۱۳۹۸
  • 4198 بازدید

دانلود رمان عاشق یه پسر بد شدم

این رمان حذف شد.

نویسنده: حمیرا خالدی

ژانر: عاشقانه، طنز

تعداد صفحات: 315

بخشی از داستان:

خمیازه ی بلندی کشیدم و وارد حیاط دانشگاه شدم. واقعا از کالس های صبح متنفر بودم. توی
کالس امروز سوشا هم بود. وارد کالس شدم و با بی حالی روی صندلی نشستم. به بچه های
کالس نگاه کردم که همه مثل من بی حال و حوصله بودند و سرشون رو روی دسته ی صندلی
گذاشته بودند. سوشا هم کتاب رو باز گذاشته بود روی صورتش بود و دستاش رو روی سینه اش
جفت کرده و پاهاش رو دراز کرده بود و انگار خواب بود. لبخند زدم و منم سرم رو روی دسته
صندلی گذاشتم که از شانس گندم استاد وارد کالس شد و نذاشت که کمی بخوابم. بعد کالس
داشتم از دانشگاه خارج می شدم که یهو سوشا کنارم شروع کرد به راه رفتن. با هول به اطراف
نگاه کردم؛ نمی خواستم کسی ببینتمون آبروم می رفت.
-هی چرا اومدی کنار من راه می ری؟ یکی ببینه آبروم می ره.
سوشا دستی توی موهاش کشید.
-هانا کمکت رو الزم دارم.
ایستادم. »وا کمک من؟ عجبا«!
با تعجب نگاهش کردم.
-من چه کمکی می تونم بهت بکنم؟
سوشا مظلوم نگاهم کرد.
-بیا شب بریم شهر بازی.
دوباره با تعجب خیره شدم بهش. این مریضه، فک کنم تب داره!
سوشا با کالفگی سرش رو تکون داد.

این رمان حذف شد.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان سکاندار عشق برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان سیگار قلبی برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان معادله ی عشق برای کامپیوتر واندروید
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان عاشق یه پسر بد شدم برای کامپیوتر و اندروید
3.83 از 6 رای
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!