دانلود رمان شانزده سال فکر سیاه

این رمان حذف شد

نویسنده: K-NAVA

ژانر: عاشقانه، پلیسی، معمایی

تعداد صفحات: 211

خلاصه:

درباره دخترک هشت سالهای است که بعد شانزده سال اتفاقات بچگیاش را
فراموش نکرده و ر یشه انتقامی که از یک فکر سیاه سرچشمه میگیرد را در وجودش
تغذیه میکند و آن را تبدیل میکند، به شخصیتی که خود را پشت نقابی پنهان کرده
تا انتقام بگیرد.
ر یشهای که دخترک آن را پرورش میدهد، به زندگی و سرنوشت خیلیها گره میخورد؛
اما با اتفاقاتی که برایش میافتد، آن ر یشه کم کم خشک میشود؛ ولی.

بخشی از داستان:

دون منتظر موندن برای جواب از اونجا بیرون اومدم، مهتا هم دنبالم اومد؛ توی
ماشین نشستیم.
-این داداشت بود؟ وای آرشیدا بدت نیادا، ولی آدم مزخرفیه!
-داداشم نیست، داداشم چند تا دوست داره که ما همه با هم صمیمی هستیم و
همدیگه رو خواهر و برادر صدا میکنیم، این اسمش اشکانه، احتماال االن یکی دیگه از
دوستهاش خونه است، سامیار.
اوهومی گفت و دیگه چیز ی نگفت، بعد یاد کالههایی که خر یده بود، افتاد؛ پر ید و
کالهها رو سر مهیاد و مهیار گذاشت.
مهیاد: هدفت چی بود از خر یدن این کاله؟
مهتا: خوشگله، بهت میاد.
مهیاد: آدرس؟
آدرس رو دادم که ابروهای هر سه باال رفت، بایدم میرفت، باال شهر بود دیگه، البته
خونه از دست رنج من نبود!
باالخره جلوی در خونه رسیدیم، پیاده شدم و سمت شیشه مهیاد خم شدم و گفتم:
بفرمایید داخل.
مهیاد: نه خیلی ممنون.
-تعارف میکنید؟ تشر یف بیار ید داخل.
مهیار: نه.
پیاده شد همین رو میخواستم، مهیاد یه چشم غره به مهیار رفت.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان غوغای همیشه برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان تازیانه و عشق برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان بی صدا فریاد کن اثر فاطمه رنجبر PDF با لینک مستقیم
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان شانزده سال فکر سیاه برای کامپیوتر و اندروید
4.79 از 14 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!