دانلود رمان شانزده سال فکر سیاه

این رمان حذف شد

نویسنده: K-NAVA

ژانر: عاشقانه، پلیسی، معمایی

تعداد صفحات: 211

خلاصه:

درباره دخترک هشت سالهای است که بعد شانزده سال اتفاقات بچگیاش را
فراموش نکرده و ر یشه انتقامی که از یک فکر سیاه سرچشمه میگیرد را در وجودش
تغذیه میکند و آن را تبدیل میکند، به شخصیتی که خود را پشت نقابی پنهان کرده
تا انتقام بگیرد.
ر یشهای که دخترک آن را پرورش میدهد، به زندگی و سرنوشت خیلیها گره میخورد؛
اما با اتفاقاتی که برایش میافتد، آن ر یشه کم کم خشک میشود؛ ولی.

بخشی از داستان:

دون منتظر موندن برای جواب از اونجا بیرون اومدم، مهتا هم دنبالم اومد؛ توی
ماشین نشستیم.
-این داداشت بود؟ وای آرشیدا بدت نیادا، ولی آدم مزخرفیه!
-داداشم نیست، داداشم چند تا دوست داره که ما همه با هم صمیمی هستیم و
همدیگه رو خواهر و برادر صدا میکنیم، این اسمش اشکانه، احتماال االن یکی دیگه از
دوستهاش خونه است، سامیار.
اوهومی گفت و دیگه چیز ی نگفت، بعد یاد کالههایی که خر یده بود، افتاد؛ پر ید و
کالهها رو سر مهیاد و مهیار گذاشت.
مهیاد: هدفت چی بود از خر یدن این کاله؟
مهتا: خوشگله، بهت میاد.
مهیاد: آدرس؟
آدرس رو دادم که ابروهای هر سه باال رفت، بایدم میرفت، باال شهر بود دیگه، البته
خونه از دست رنج من نبود!
باالخره جلوی در خونه رسیدیم، پیاده شدم و سمت شیشه مهیاد خم شدم و گفتم:
بفرمایید داخل.
مهیاد: نه خیلی ممنون.
-تعارف میکنید؟ تشر یف بیار ید داخل.
مهیار: نه.
پیاده شد همین رو میخواستم، مهیاد یه چشم غره به مهیار رفت.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان غوغای همیشه برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان تازیانه و عشق برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان پسران پیت برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان شانزده سال فکر سیاه برای کامپیوتر و اندروید
4.79 از 14 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!