دانلود رمان سیگار قلبی

این رمان حذف شد.

نویسنده: shaghayegh.b

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 499

بخشی از داستان:

اون پسره که داره با آرامش در مورد نامزدش که دوماهه نیست و مرده حرف میزنه و میگه ما
ًعاشقش بودی االن باید از تو تیمارستان جمعت میکردن!
عاشق هم بودیم. د آخه اگه واقعا
– حاال حرص نخور! باالخره یه سرنخ پیدا میشه.
– فعال دوتا سرنخ پیدا کردم.
– چی؟
– اول اینکه آتوسا تمجید ۶ ماه پیش میآد خونه و گریه میکنه و هرچی خواهرش ازش میپرسه
چی شده، هیچی نمیگه و این گریه هم تا دو-سه روز ادامه داشته. بعدم
خواهر این دختر
زبوندرازه، اسمش ترنم کرامته و دوست صمیمی مقتوله.
فرهاد پرید وسط حرفم و گفت:
– پس چرا تا االن حرفی نزده؟
– میخواد اسرار دوستش رو فاش نکنه. بعدم نپر وسط حرفم؛ این صدبار!
فرهاد خندید و گفت:
– خیلی خب! حاال پاشو بریم که دارم میمیرم از گشنگی.
– باشه. تو برو بیرون، منم لباس عوض میکنم میآم.
– باشه، پس زود باش!

این رمان حذف شد.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان مهمان زندگی برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان در خود شکستم برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان اگه بدونی برای کامپیوتر و اندروید
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!