دانلود رمان سیزده هشتادونه

این رمان حذف شد!

 

نویسنده: حدیثه اسماعیلی

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 842

بخشی از داستان:

بی ربط گفتم:
بچه ها پسر خالم بردیا.
بردیا ناچار سری تکون داد و سالم کرد.مهرناز و ساره هردو اخم به صورتشون نشوندن و
آروم سالم کردن.پکر گفتم:
نمیای تو بردیا؟مامان اگه بفهمه دعوتت نکردم خونه منو میکشه.بیا تو.
اخماش تو هم رفت.این یعنی خودم هیچ عالقه ای به اومدنش ندارم.سری تکون دادو
گفت:
منتظرت بودم از دانشگاه برگردی!
ساره و مهرناز داخل شد و گفتن:
ما میریم.تو هم بیا!
من بی حال رو به بردیا گفتم:
که چی بشه؟
– یعنی چی؟
– منتظر بودی که چی بشه؟
– که حرف بزنیم.راجع به…
– راجع به چی؟بردیا باور کن هیچ عالقه ای ندارم بشنوم
– نمیخوام ازم دلخور باشی
پوزخندی زدمو گفتم:
دلخور؟
– ببین همش یه بچه بازی بود!فقط میخواستم…
– اینو خودم هم میدونم.خواستت هم مهم نیست.االن هیچی مهم نیست!

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان سرقتی از جنس عشق برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان رز سیاه برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان در جگر خاریست برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان سیزده هشتادونه برای کامپیوتر و اندروید
5 از 2 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!