دانلود رمان سکاندار عشق

لینک رمان مورد نظر حذف شد!

نویسنده: مریم حیدری

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 546

بخشی از داستان:

اسمت چیه عزیزم؟
به من که با مهربونی نگاش می کردم گفت:
ـ کارن.
لبخندی بهش زدم و گفتم:
ـ چه اسم قشنگی داری. چند سالته ؟
از تعریفی که کرده بودم خوشش اومد و با لحن شیرینی گفت:
ـ تازه رفتم تو 5 سال.
من در حالی که بلند می شدم گفتم:
ـ حاال که تو یه پسر خوبی هستی من هم می خوام یه هدیه بهت بدم.
کارن لبخندی زد. بهروان روبرو ایستاده بود و به من و کارن نگاه می کرد و شاهد گفت و گوی ما
بود. من با روی خوش دست کودک رو گرفتم تا به سمت جلوی کابین که صندلی کارن در اونجا
قرار داشت ببرم، به بهروان که رسیدم، از جلوی راه ما کنار نرفت و فقط نگاه می کرد، با کالفگی
گفتم:
ـ کاپیتان می شه ما رد بشیم.
بهروان در حالی که پوزخندی می زد، گفت:
ـ به نظر می رسه فقط می تونی با یه کودک رفتار معقولی داشته باشی. البته اون هم به خاطر
اینه که مثل هم هستین!

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان تیرنداز عاشق برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان پریسان برای کامپیوتر و اندروید

لینک رمان مورد نظر حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود داستان یورا بالرین آبی برای کامپیوتر و اندروید
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!