دانلود رمان روز برفی

این رمان حذف شد

نویسنده: الناز سلیمانی

ژانر: عاشقانه، اجتماعی

تعداد صفحات: 428

خلاصه:

آن گاه که در چنگالِ سرد و حریصِ مرگ، اسیر می شوی…
آن گاه که سیاهی بر وجودت غالب می شود و گمان می کنی راهِ گریزی نیست…
اما ناگاه دستی مهربان به سمت تو دراز می شود، دست خداوند بخشنده و مهربان…

بخشی از داستان:

‪..به این فکر میکردم که چیزی به اسم عطوفت وحس مادرانه تو وجودش

‫بوده یانه؟

‫مرتضی سرشو پایین انداخته بود وچیزی نمیگفت‪…نزدیکش رفتمو دستمو رو بازوش گذاشتم

‫وباارامش گفتم”مرتضی؟”

‫باغم نیشخندی زد وگفت”دیگه بهم نمیگی داداش”

‫بعد اهی کشید وبه خودش جواب داد”بایدم نگی چون من داداشت نیستم”

‫اشکی از گوشه چشمم چکید‪..با بغض گفتم”اینو نگو‪..تو هنوزم داداشمی”

‫به سمتم برگشت‪..غم نگاهش رو قلبم سنگینی میکرد‪..مرتضی ناجی من بود‪..ناجی که اگه نبود

‫من تو همون روز سرد اسیر مرگ میشدم‪..که اگه نبود دیگه دریایی نبود‪…

‫ناخوادگاه سوالی پرسیدم”چرا منو ول نکردی؟‪..چرا دلت برای کسی که پدرومادرش بهش رحم

‫نکردن رحم اومد؟”

‫نگاهشو به نگاهم گره زد”وقتی صدای ناله ضعیفتو شنیدم فکر کردم صدای بچه گربه ایه که تو

‫سرما گیر افتاده اما وقتی به صدا نزدیک شدم تورو دیدم‪..یه نوزاد ضعیف که تنها حفاظش یه

‫ملحفه نازک بود‪..خیلی میترسیدم بغلت کنم‪…حتی کمی منتظر موندم تا شاید پدرومادرت بیان

‫اما خبری نشد‪…وقتی بغلت گرفتم تو مشتای کوچولوتو گره زده بودی به پیرهنم‪..همون موقع بود

‫که مهرت گره خورد به قلبم‪..همون روز شدی خواهرم‪…مامان وبابا خیلی دنبال پدرومادرت گشتن

‫ولی خبری نشد‪…خواستن تحویلت بدن بهزیستی ولی اینقدر گریه والتماس کردم که منصرف

‫شدن‪…بدجور بهت وابسته شده بودم‪..مامان وبابا هم همینطور ولی میترسیدن پدرومادرت

‫پیداشون شه واون زمان اونقدر بهت وابسته بشیم که نتونیم ازت جداشیم”

دستمو میون دستش جا دادم وگفتم”من االنم پیشتونم ‪..همیشه هستم همونطور که شما بودین”

‫غم نگاهش بیشتر شد وخواست چیزی بگه که انگار منصرف شد ولب فرو بست‪…چیزی نگفت اما

‫سنگینی حرفِ روی دلشو از نگاهش خوندم‪..سکوت کردم وباخودم گفتم اگه نمیگه پس چیزیه

‫که نباید بدونی دریا‪..پس سکوت کن

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان بدون تو هرگز برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان دنیای رازمینا برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان شاه شطرنج برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان روز برفی برای کامپیوتر و اندروید
2.5 از 4 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!