دانلود رمان رهایم نکن

…*دانلود رمان رهایم نکن*…

این رمان حذف شد!

—-✿❀ نویسنده: اسما مومنی ❀✿—-
—-✿❀ ژانر: عاشقانه ❀✿—-
—-✿❀ تعداد صفحات: 450 ❀✿—-
—-✿❀ خلاصه ❀✿—-

رمان رهایم نکن قصه ی عشق دختری به اسم رهاست!
دختری ساده که نمی تونه به پسر مورد علاقه اش بگه دوستش داره، ولی در جریان دوستی رها با دختری به اسم سوگند، مسیر زندگیش عوض می شه و یه جورایی نا خواسته در کنار پسر مورد علاقه اش قرار می گیره.
داستان رها، از نوع داستان های همکاری با پلیسه ، اما با محتوای متفاوت و اتفاق های هیجانی و جذاب!
رهایم نکن: داستان پلیسی، عاشقانه و هیجانی، با پایان خوش است.

—-✿❀ بخشی از رمان رهایم نکن ❀✿—-

-من نمیدونم تو این همه رو رو از کجا میاری؟حالااگه بب ینمدختر خوبیبودیمیدمش برایخودت باشه. -میدونم که میدیحالا چه من خوب باشم چه نباشم. هدیراست میگفت خیلیکم پیشم یومدکه او چیزیرو ازم بخواد و من بهش ندم .حت یوقتیمامان به خاطر درساش و حساس بودن سنش براش گوش ینخری دهبود همیشهگوشیمن دستش بود و کمتر گوشیمرو م یدیدم.هدیلباسش رو با یهشلوار ج ینآب یو شال آبیسفیدست کرد و روبهروم وایستادو گفت:چطوره؟ -خوبه مطمئنم به دلش میش ینی؟هدیچند بار دیگهخودش رو تویآینهبرانداز کرد و با شالش ور رفت تا اینکهرضایتداد و با هم از اتاق خارج و به مامان که تویحیاطمنتظرمون وایستادهبود ملحق شدیم.شبهمه خونه یآقاجون جمع بودیمبه جز پندار و سپهر( پسر عمه زیبا)که هنوز نیومده بودن و حال هدیگرفته بود.باهدیو نگینو نازنی ن(دخترایعمو الیاس)تویسالن نشسته بودیمو حرف میزدیمکه ناگهان صدایطبل زدن کسیاز تویحی اطبلندشد ونازنی نصورتش رو جمع کرد و گفت: باز اینپندار خله اومد. هدیکه بهش برخورده بود سریعجواب داد:اصلا هم خل نیستفقط یهکمیشوخه. -کاش فقط کم یشوخ بود! کلا یهدقیقهنمی تونه جدیباشه. دیگهبه کل کل هدیو نازن ینکه کار همیشگی شونبود گوش ندادم و پا شدم و از پنجره به حیاطنگاه کردم. پنداربا یهت یکهچوب تویدستش به ته یهدبه تویدست دیگشمیزد و می خوند: -بادابادا مبارک بادا ای شاالهمبارک بادا …ننه اون اسفند رو دود کن شاه دوماد اومده ….هر کیندیدهادما چجور بووووق می شنبیادببی نهاینسهراب چه جوریشده بادا بادا مبارک بادا ایشاالهمبارک بادا… عمهزیبادور سر سهراب اسفند چرخوند و رو به پندار گفت:اولا اینکه هرکیزن بگی رهخر نمیشه، آقا میشه!بایدبه مامانت بگم برایتو هم زن بگ یرهتا شایدی کمسر عقل بیای

این رمان حذف شد

—-✿❀پیشنهاد سایت ماه رمان❀✿—-

…::دانلود رمان دختران بی گناه برای کامپیوتر و اندروید::…

…::دانلود رمان نقاب ابلیس برای کامپیوتر و اندروید::…

…::دانلود رمان عاشقانه::…

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان تب برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان رهایم نکن برای کامپیوتر و اندروید
4.5 از 2 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!