دانلود رمان خط به خط تا تو

این رمان حذف شد 

نویسنده: نرگس نجمی

ژانر: عاشقانه، معمایی

تعداد صفحات: 357

خلاصه:

آرام بود مثل نسیم، طوفان که شد آرامش تمام خانواده اش به یغما رفت‌.
او ماند و دو مرد که نمی دانست کدامشان قاتل نفس های برادر و آسایش خانواده اش است.
مردی که عاشقش بود به جرم قتل برادرش در زندان افتاد و مردی که به او اعتماد داشت، شد مشکوک ترین مظنون.
وکیل یکی شد و شکاک به دیگری، ولی سرنوشت همراهش رفت تا خط به خط آنها را بخواند.

بخشی از داستان:

باز هم شد همان دانیار، خونسرد و بینهایت معقول و اللته با هوا. جواب هر سوال را با سوال دیگری میداد و من را عصلی میکرد. -احساس کردممیشناسی. کیسهای از جیب کت خوا دوخت و سرمهایش بیرون کشید و انگشتر را با هسیکنورددادرُسطایتحای مهصوص پزشک قانونی و زیهش را کیپ کرد. سرا را بای آورد و نیم قدم جلو آمد و خیره شد در چشمهایم. ضربان قللم بای رفت و او خیره به للهایم، خط نگاهش را کشید تا چشمهایم. -احساست اشتلاهه.یک جملهی ساااده و من زیر فشااار جمله و خط نگاه و نزدیکیاا سااهت جان دادم.عصلی عقب آمدم. -انقدر نزدیک نمی شدی هم میشنیدم. کیسه را به دست مامور داد و او آن را در پاکتی گهاشت و اممای من و دانیار را گرفت. به امماای زیلایش نگاه کردم، خطوط شاکستهاا که اسم و فامیلش را در هم ادغاام کرده بود مث شااهصاایت خودا پیچیده بود و اللته نمیشااد تقلیدا کرد و این خاصیت دانیار بود، بیش از حد خودا بود. به سمت در رفتم که صدایش را بلند کرد. -عکسی که از انگشتر گرفتی رو برای منم بفرست. پااهایم جلوی در میهکوب ماند، من زیادی باز و قاب پیش بینی بودم یا او خیلی خوب مرا میشناخت؟

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان غوغای همیشه برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان تازیانه و عشق برای کامپیوتر و اندروید

 

این رمان حذف شد
دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان سرزمین مردگان برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!