دانلود رمان خط به خط تا تو

این رمان حذف شد 

نویسنده: نرگس نجمی

ژانر: عاشقانه، معمایی

تعداد صفحات: 357

خلاصه:

آرام بود مثل نسیم، طوفان که شد آرامش تمام خانواده اش به یغما رفت‌.
او ماند و دو مرد که نمی دانست کدامشان قاتل نفس های برادر و آسایش خانواده اش است.
مردی که عاشقش بود به جرم قتل برادرش در زندان افتاد و مردی که به او اعتماد داشت، شد مشکوک ترین مظنون.
وکیل یکی شد و شکاک به دیگری، ولی سرنوشت همراهش رفت تا خط به خط آنها را بخواند.

بخشی از داستان:

باز هم شد همان دانیار، خونسرد و بینهایت معقول و اللته با هوا. جواب هر سوال را با سوال دیگری میداد و من را عصلی میکرد. -احساس کردممیشناسی. کیسهای از جیب کت خوا دوخت و سرمهایش بیرون کشید و انگشتر را با هسیکنورددادرُسطایتحای مهصوص پزشک قانونی و زیهش را کیپ کرد. سرا را بای آورد و نیم قدم جلو آمد و خیره شد در چشمهایم. ضربان قللم بای رفت و او خیره به للهایم، خط نگاهش را کشید تا چشمهایم. -احساست اشتلاهه.یک جملهی ساااده و من زیر فشااار جمله و خط نگاه و نزدیکیاا سااهت جان دادم.عصلی عقب آمدم. -انقدر نزدیک نمی شدی هم میشنیدم. کیسه را به دست مامور داد و او آن را در پاکتی گهاشت و اممای من و دانیار را گرفت. به امماای زیلایش نگاه کردم، خطوط شاکستهاا که اسم و فامیلش را در هم ادغاام کرده بود مث شااهصاایت خودا پیچیده بود و اللته نمیشااد تقلیدا کرد و این خاصیت دانیار بود، بیش از حد خودا بود. به سمت در رفتم که صدایش را بلند کرد. -عکسی که از انگشتر گرفتی رو برای منم بفرست. پااهایم جلوی در میهکوب ماند، من زیادی باز و قاب پیش بینی بودم یا او خیلی خوب مرا میشناخت؟

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان غوغای همیشه برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان تازیانه و عشق برای کامپیوتر و اندروید

 

این رمان حذف شد
دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان اغواگر جهنمی اثر زهرا عاشقی PDF با لینک مستقیم
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!