دانلود رمان تو اگه باشی(جلد دوم اول تو بگو)

این رمان حذف شد!

نویسنده: دل افروز

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 409

بخشی از رمان:

شاکی گفتم￾بهناز:سعیمو می کنم خسیس چیزی ازت کم میشه￾منم ازت خواهش می کنم.بزار الاقل دوست بمونیم￾بهناز:دست خودم نیست ازت خیلی خوشم می یاد￾بهناز می شه اینقدر نگاه نکنی بابا آدم هول می شه
قطع کردم.دوباره به سوژه نگاه کردم با اون موهاش اسمش بهش خیلی می یومد شام رو￾بهنــــــــــــاز!
هم گوشه ای دور از بقیه خوردم.من ….از شلوغی زیاد خوشم نمی یاد!
مامان در خونه رو باز کرد و رفتیم داخل .کتمو در آوردم و پرت کردم رو مبل.گره کراواتمو
شل کردم.
رفتم تو اتاق و درو بستم.دکمه های پیرهنمو باز می کردم که در اتاقم زده شد￾نه مامان االن نه، حوصلشو ندارم.برای امشب ظرفیتم پره￾مامان:آراد مامان حرف بزنیم
اومد تو و محکم بوسم کرد بعد خندید￾بگم نه که بازم می یای پس بیا￾آتنا:بیام تو آراد
-آتنا:خل خدا طال خودش موهاش این رنگیه خوشرنگه مگه نه￾همین طال￾آتنا:کیو می گی￾این چه قدر هول بوده واسه مو رنگ کردن￾آتنا:خب داماد بعد ازین پسندیدی عروسو

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان اول تو بگو برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان همسر اجباری برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان از تو می گریزم
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!