دانلود رمان تو از کجا آمدی

نویسنده: س.سرحدی

ژانر: عاشقانه، اجتماعی، درام

تعداد صفحات: 370

بخشی از داستان:

مکث کوتاهی کردو سپس جوابم را داد.
.باشه داداش فردا می یایم سمتت-
.باشه ای گفتم؛ تماس را قطع کردم و وارد آسانسور شدم
در هم گره خورده بود و دست به سینه ایستاده بود. سرتاپاش و نگاه کردم. کیفم را بر می داشتم در اتاقم را باز کردم و با چهره ی ماهرخ رو به رو شدم اخم هایش به شدت گشتم؛ روپوش سفید رنگم را در آوردم و یقه ی پیراهن مشکی ام را درست کردم در حالی که همین صبح زودتر از همیشه به بیمارستان رفتم و پس از چک کردن چندین بیمار به اتاقم باز فردای آن روز برای فکر نکردن به موضوع پیش آمده سعی کردم خودم را با کار مشغول کنم، برای
چرا اینجا ایستادی؟ –
– .منتظر بودم از اتاقت بیرون بیایی
که از کنارمان می گذشت می دادم جوابش را دادم. در را بستم و راه افتادم ؛ ماهرخ هم شانه به شانه ام راه افتاد، در حالی که جواب سلم پرستاری
– چرا نیومدی تو اتاق؟
.نفس عمیقی کشید و چهرهاش درهمتر شد
– شروین
. نیم نگاهی به او انداختم
.جانم–
.مکث کوتاهی کرد؛ در حالی که تردید درون چهره اش پیدا بود سرش را پایین انداخت
– تو می

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان دوران برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان بارانی از جنس طوفان برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان هانا پسر تقلبی برای کامپیوتر و اندروید
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان تو از کجا آمدی برای کامپیوتر و اندروید
1 از 1 رای
,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!