دانلود رمان انتقام نیایش

نویسنده: شین لام

ژانر: پلیسی

تعداد صفحات: 320

بخشی از داستان:

_بعله مهران. برو تو.
و کلید جا مونده تو در مغازه رو چرخوند و درو باز کرد و هلش داد تو:
_حمید تو وایسا دم در کشیک بده.
خودش هم رفت تو پشت سرش مهدی و بعد من. مهران گلوی مرد رو گرفت به دیوار پشت
سرش فشارش داد و بعد اسلحه رو گذاشت رو شفیقش. مرد ی مرد چاق بود که از مهدی
کوتاه قد تر بود وسط سرش کچل بود و فقط بغالش یکم مو داشت:
_چرا به بزرگ آقا بدهیدت رو نمی دی.
_من همه بدهیم رو با ایشون صاف کردم اون بهره ها دیگه زیادی بود.
_زیادی؟ واقعا. بهم بگو تو بهتر می دونی یا بزرگ آقا.
مرد تا خواست چیزی بگه مهران فشار
دستش زیاد کرد و مرد به خش خش افتاد.مهران همون طور که به مرد نگاه می کرد گفت:
_مهدی، زلی زود باشید اینجا خالی کنید.
مهدی شروع کرد به برداشتن طال جواهرات منم کمکش کردم همه رو ریختیم تو ساکی که
مهدی همراهش اورده بود. و رو میز گذاشته بود
_مهران تموم شد.
مهران لب خندی زد و رو به مرد گفت:
حاال بی حساب شدیم.
و با قنداق اسلحش زد توی شقیقه مرد
***
اونروز همه طال ها رو دادیم به حسام. به هر کدومون هم پول خوبی داد من هم تمام اون
پول هارو به بهزیستی دادم. یک هفته گذشت و من تونستم کلی خودم رو صابت کنم. همه
کاری می کردیم از شرخری گرفته تا دزدی. اون شب هم وقتی داشتیم یکی رو خفت می

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان ما سه نفر برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان قلبی برای تو برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان چال گونه برای کامپیوتر و اندروید
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان انتقام نیایش برای کامپیوترو اندروید
2.38 از 24 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!