دانلود رمان آمدی جانم به قربانت

نویسنده: مریم پریزاد

ژانر:عاشقانه، درام

مقدمه:

شهلا دختری با شیطنت های مخصوص به خودش که توی دانشگاه مشغول به تحصیل هستش. عاشق کسی می شه که جزو نباید های زندگیش قرار داره، یه تب عشق شدید به استاد خودش که تمام زندگیش رو به آتیش می کشه…

در راستای داستان این دختر سرکش می شه گفت:

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟

حالا که من افتاغده ام از پا چرا؟

بخشی از داستان:

“شهلا”
_ استاد اگه شما به ا نی جوجه دخترا ا نی قدر رو ندین، نیا طور نم ی ی شن!
ظیغ با صندل می و دادم عقب:
_ مثلا بفرمایی د چه ربط ی به استاد داشت ا نی موضوع آقا ی پرفسور بعد از این؟
نیا با لقب آخرم بعض ی از بچه ها زدن ز ری خنده که باعث شد سالار ی با حرص رو کنه به من و بگه:
_ مثلا ربطش هم نهی که اگه رو نداده بودن ا هی لف بچه مثل تو، جلـ…
وسط حرفش پریدم و تند گفتم:
_ جلو ی همه ضایعت نم ی کرد.
در حال ی که پوزخند م ی زدم:
_ هم نی و م ی خواست بگ ی ید ی گه، نه؟!
سالار ی کلافه دست کرد لا ی موهاش و عقب و جلو برد. منم که انگار سوژه جد ادیب دی دستم مثل فشنگ گفتم:
_ به اندازه کاف ی فشن هست، نذار بیشتر از ا نی مطمئن بشم که با آقا برق ی همخونه ا !ی
با گفتن آقا برق ی کلاس از خنده ی دخترا منفجر شد، البته تک و توک پسرا هم بلند خندیدن اما الباق ی خنده شون و به حرمت رفیقشون خوردن
که ا نی حرکتشون از چشم من دور نموند.
سالار یق ی افه اش د دنی ی بود. با چشما ی قرمز زل زد به من و گفت:
_ هر چ ی باشه از مانتو ی تنگ رفیقت که مثل بلوز م ی مونه بهتره که، ب ی آبرو دار و ندار و ریخته یب رون واسه تماشا!
نیا با حرفش سر چرخوندم ببینم منظورش کدوم از دوستامه که دیدم مژده هی مانتو که چه عرض کنم به قول سالار هی ی بلوز پوشیده و دار و
ندار و زده تو سایت! البته خدا رو شکر کردم که با مژده همیشه کل کل داشتم و هی جورایی دشمن خون ی بودیم، وگرنه هی گزک بد م ی اومد
دست ا نی سالار ی ببو هی! چپ چپ به مژده اومدم و سرم و به سمت سالار ی چرخوندم ید. دم داره موذیانه یم خنده به اونم یه چپ چپ اومدم و
گفتم:
_ حالا خوبه عالم و آدم م ی دونند من و ا نی دشمن . می اون وقت آقا تازه خروسش بیدار شده و قوقول ی قوقول م ی کنه برام.

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود ر‌مان سالوادور اثر PDF Mehrang با لینک مستقیم
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان آمدی جانم به قربانت
4 از 3 رای
,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!