دانلود رمان آسمانی ها

این رمان حذف شد!

نویسنده: mahtabi22

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 334

بخشی از رمان:

وحید خندید:
-یه ماه مونده تا مهندس بشم داداش
با شنیدن خنده ی مالیمش، بی اختیار لبخند زدم. چقدر خنده هایش شیرین بود. صدای تورج بلند شد:
از اینکه مرا مخاطب قرار داده بود، جا خوردم. نیم نگاهی به او انداختم، با لبخند به من نگاه می کرد. حالتِ نگاهش￾بابا بذار دلمون خوش باشه، بین خودمون که می تونیم همدیگه رو مهندس صدا کنیم؟ نظر شما چیه خانوم باژبان؟
اذیتم نمی کرد. پلک زدم و به فرشته زل زدم، با ابروی باال رفته و دهان نیمه باز مرا زیر نظر داشت، نفس عمیق
کشیدم، پیام را گرفتم، نقشه ی وحید و فرشته بود تا مرا با تورج آشنا کنند. غم در دلم نشست. با دلخوری به وحید
نگاه کردم. متوجه ی نگاهم نشد، رو به تورج کرد:
با شنیدنِ اسمم از دهان وحید، آب گلویم خشک شد. مرا به اسم صدا کرده بود. دستانم لرزید، حس خوبی در دلم￾تورج، این هما خانوم از دخترای گلی دانشکده مهندسیه ها
نشست. فرشته لبخند زد:
-هما خانومه بخدا
صدای وحید مرا به خلسه برد:
با شنیدن این حرف، آن حباب دوست داشتنی ترکید. باز هم امیدم دود شد و به هوا رفت، من در نهایت چیزی بیشتر￾هما خانوم مثه خواهر منه، دوست صمیمیِ خانوم من خواهر برای من عزیزه
از خواهر برای وحید نبودم. انگار کسی به قلبم چنگ زد، من حتی خواهر واقعی اش هم نبودم…
از رستوران بیرون آمدیم، وحید و فرشته دو شادوش هم کمی جلوتر از ما قدم بر می داشتند، تورج خودش را به من
رساند و گفت:
نگاهم روی فرشته و وحید بود و با بیچارگی فکر می کردم برازنده ی یکدیگر هستند. هیچ نقطه ضعفی نداشتند. من￾خانوم باژبان ممنون دعوتمون رو قبول کردین و با ما اومدین
هم که خواهر وحید بودم. دستانم را مشت کردم، خواهرش…
-بنده ماشین دارم، اول وحید و خانومش را می رسونیم، بعد من شما رو می رسونم
نگاهم روی چادر فرشته ثابت ماند که باد ال به الی ان پیجیده بود. زمزمه کردم:

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان ابریشم و عشق برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عروسک جون برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان دنیای ما برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!