دانلود بیداری خون آشام

این رمان حذف شد!

نویسنده: تیم اورورک

مترجم: صبا ایمانی

ژانر: ترسناک

تعداد صفحات: 434

بخشی از داستان:

به سمت در رفتم و گفتم
». بیرون واسه استقبالم نیاین
سوار ماشین مینی قراضهام شدم و مستقیما به سمت شهر رفتم. پارک کردم و
وارد مغازهی گرو برداری محلی شدم. عک در د ستم بود و از پنجره داخل را
نگاه میکردم. درست جلوی چشمم حلقهی خانم لاولی قرار دا شت. بدون
نشان پلیسم نمیتوانستم حلقه را توقیم کنم، پ به غذاخوری آن طرف
خیابان رفتم و به تنها کسی زنگ زدم که از وقتی از کار معلق شده بودم و از
لحاظ روانی توسط دکتر کیت ارزیابی شده بودم، هنوز با او در ارتباد بودم.
بازرس جان مایلز 7 همزمان با من به نیروی پلی پیو سته بود و به خاطر اینکه
خدمات درخشانی نداشت لقب اسپارکی 8 را به او داده بودند. جان مردی
دلنشین و قا بل اعت ماد، و دوستی صادق و و فادار بود. هر چند بق یهی
همکارهایم از من دست کشیده بودند ولی اسپارکی کنارم مانده بود.
جان راه ارتباطیام با اداره بود. هرچند در واقع مرا از شایعات خبردار میکرد
ولی همین هم برای حفظ ارتباطم با شغلی که آرزو میکردم دوباره به د ستش
آورم مرا کمی میکرد. هیچوقت در مورد خون آشام ها که باعث بالا رفتن
ابروها، خندههای زیر لبی و سرزنش داخل نگاه ها میشد، از من سوالی
نپرسیده بود.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان جای خالی برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان دو نیمه ات برای من برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان بستنی با چاشنی عشق برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
دانلود بیداری خون آشام برای کامپیوتر و اندروید
1 از 3 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!